Categorieën
Blog

WETTEN EN REGELGEVING WAARAAN MOET EEN BEDRIJFSPAND 2026 VOLDOEN VOLGENS EPBD III?

ENERGIEBEHEER IN GEBOUWEN: ANTWOORDEN OP VEELGESTELDE VRAGEN

In een tijdperk van toenemende energiekosten en milieubewustzijn is het essentieel om te begrijpen hoe regelgeving en technologie ons kunnen helpen efficiënter om te gaan met energie in gebouwen. Hier beantwoorden we zes belangrijke vragen die momenteel spelen op het gebied van wetten en regelgeving.

1. Wat is de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III)?
De EPBD III is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de energieprestatie van technische bouwsystemen wordt gecontroleerd en gedocumenteerd wanneer deze nieuw worden geïnstalleerd, vervangen of verbeterd. Vanaf 2026 verplicht deze richtlijn utiliteitsgebouwen met verwarmingssystemen of airco’s met een vermogen van meer dan 290 kW om een Gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) te hebben. Een GACS moet in staat zijn om:

 • Het energieverbruik permanent te controleren, bij te houden, te analyseren en bij te sturen.
 • De energie-efficiëntie van het gebouw te toetsen en rendementsverliezen van technische bouwsystemen op te sporen.
 • Te communiceren met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten, en interoperabel te zijn met systemen van verschillende fabrikanten.

2. Waarom is een Gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) belangrijk?
Een GACS helpt bij het significant reduceren van energieverbruik door efficiënter beheer van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC). Dit systeem is essentieel voor gebouwen met hoge energiebehoeften, zoals middelgrote kantoren en scholen, om te voldoen aan de EPBD III vereisten. Een dergelijk GACS dient dan te voldoen aan klasse B volgens NEN-EN-15232.

3. Wat houdt de verplichting van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) in?
Vanaf 1 januari 2024 moeten gebouwen met een energieverbruik van minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar een EBS hebben. Een EBS verzamelt data, zet deze om in grafieken, analyseert de gegevens en helpt bij het handmatig aanpassen van instellingen in het gebouwbeheersysteem. Dit systeem biedt inzicht in het totale energieverbruik en helpt bij het identificeren van besparingsmogelijkheden.
De plicht houdt ook in dat je jaarlijks een rapportage maakt over het functioneren van de klimmaatinstallatie.

4. Wat is een Energiemanagementsysteem (EMS) en wanneer wordt het verplicht?
Vanaf 1 januari 2026 moeten gebouwen met een energieverbruik van meer dan 100.000 kWh elektriciteit of 50.000 m³ aardgas per jaar een EMS gebruiken. Een EMS automatiseert het energiebeheer door instellingen in het gebouwbeheersysteem aan te passen op basis van geanalyseerde data. Dit systeem kan verder worden verrijkt met externe data, zoals weersvoorspellingen en bezettingsverwachtingen, en helpt bij het optimaliseren van het binnenklimaat en energiegebruik.

5. Wat zijn de voordelen van een EMS ten opzichte van een EBS?
Terwijl een EBS voornamelijk handmatige aanpassingen vereist na analyse van data, voert een EMS deze aanpassingen automatisch uit. Dit verhoogt de efficiëntie, vermindert fouten en kan leiden tot een energiereductie van 10-15%. Bovendien kunnen EMS-systemen verdere optimalisaties doorvoeren door gebruik te maken van externe gegevensbronnen.

6. Wat zijn de uitdagingen voor gebouwbeheerders bij het implementeren van EMS?
Gebouwbeheerders geven aan dat ze behoefte hebben aan een uniforme omgeving voor het analyseren en sturen van meerdere gebouwen. Huidige oplossingen van meetbedrijven bieden vaak niet de volledige functionaliteit die nodig is, zoals benchmarking en integratie met binnenklimaatgegevens. Bovendien kunnen handmatige processen foutgevoelig en tijdrovend zijn. Daarom is er een groeiende vraag naar merk-onafhankelijke EMS-oplossingen die werken met verschillende regelinstallaties en die het beheer en optimalisatie van energieverbruik vereenvoudigen.

DE OPLOSSING: ENERGIE MANAGER VAN OMMNIA SYSTEMS 
Ommnia Systems biedt een geavanceerd AI-gestuurd platform dat energiestromen binnen gebouwen en productieprocessen volledig in kaart brengt, monitort en aanstuurt. Door gebruik te maken van voorspellende modules die rekening houden met historische data, weersvoorspellingen en dynamische energieprijzen, kan het platform aanzienlijke energiebesparingen realiseren en het gebruikscomfort verhogen.

Wat wij bieden voor GACS
Voor GACS (Gebouw Automatisering en Controle Systeem) biedt Ommnia Systems uitgebreide monitoring en sturing van zowel de energiestromen van installaties als het totale gebouw. Het platform brengt niet alleen energiestromen, maar ook de CO2-uitstoot nauwkeurig in kaart. Dankzij de integratie met GBS (Gebouw Beheer Systemen) en de directe aansturing van installaties fungeert Ommnia Systems als een volledig Energie Management Systeem (EMS).

VOORDELEN VAN DE ENERGIEMANAGER VAN OMMNIA SYSTEMS: 

 • Energiebesparing: Door geavanceerde monitoring en voorspellende analyses wordt energieverbruik geoptimaliseerd, wat leidt tot aanzienlijke besparingen.
 • Verhoging van comfort: Dynamische aanpassing van energiestromen zorgt voor een consistent en comfortabel binnenklimaat.
 • All-in-one oplossing: Ommnia Systems biedt een geïntegreerde oplossing die merkonafhankelijk is, waardoor het compatibel is met diverse systemen en installaties.
 • Regelgeving en duurzaamheid: Investeren in moderne automatiserings- en energiemanagementsystemen helpt organisaties niet alleen te voldoen aan de huidige regelgeving, maar draagt ook bij aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Ommnia Systems’ Energie Manager is een toekomstgerichte oplossing die energiebesparing en comfort combineert met duurzaamheid en regelgeving, waardoor het een waardevolle investering is voor elk gebouwbeheer- of productieproces.
🌿💡

#energiebeheer #EPBDIII #OmmniaSystems #GACS #EMS

Categorieën
Blog

UITDAGINGEN IN DE ENERGIETRANSITIE – DEEL 1

AANLEIDING:
In een snel veranderende markt, waarbij vele nieuwe oplossingen worden opgestart en geïnitieerd, is het lastig om de juiste antwoorden de vinden. In deze blog richten wij ons op een 6-tal vragen die momenteel sterk leven bij MKB en MKB+ bedrijven. De volgende vragen worden in dit deel 1 van 3 toegelicht.
■ Hoe moet je peakshaving inrichten voor uw bedrijf?
■ Hoe maak ik mijn bedrijfsgebouwen SMART?

BEPERKTE AANSLUITING
Het uitbreiden van de productieafdeling met nieuwe machines kan een uitdaging vormen als het gaat om elektriciteitsbeperkingen. Of je wilt weten hoeveel zonnepanelen je kunt plaatsen zonder afgetopt te worden i.v.m. je beperkte elektra aansluiting. Gelukkig kan peakshaving hier een grote rol spelen. Maar wat is peakshaving precies? Peakshaving is kort gezegd het aftoppen van de pieken in je stroomverbruik. Het zorgt er letterlijk voor dat de piek wordt verkleind. Door de vraag te spreiden kun je efficiënter omgaan met elektriciteit en blijf je binnen de grenzen van de elektriciteitsaansluiting of kun je je vastrecht verlagen.

Om peakshaving effectief toe te passen, is het essentieel om inzicht te hebben in de energiestromen binnen je bedrijf. Door een grondige analyse uit te voeren, kunnen we energie-efficiëntiemaatregelen treffen die het totale energieverbruik verminderen en de piekvraag verminderen. Dit kan onder meer het plannen van energieverbruik tijdens daluren inhouden, het gebruik van energieopslag in combinatie met duurzame opwekking, of het verschuiven van energie-intensieve processen naar andere tijdstippen.

Peakshaving biedt voordelen voor zowel energieverbruikers als nutsbedrijven, omdat het de druk verlicht op het overbelaste energienetwerk. Bij Ommnia Systems begrijpen we het belang van peakshaving en daarom bieden we onze energiemanager aan. Onze energiemanager helpt bij het bekijken van lastverschuiving en het plannen van energieverbruik om piekbelasting te verminderen, waardoor jouw bedrijf efficiënter en duurzamer kan opereren. Met de Ommnia Energiemanager ben je klaar voor de toekomst van energiebeheer.

MIJN BEDRIJFSGEBOUW SMART MAKEN
Veel bedrijven zijn bezig met de energietransitie. Daarbij rijst de vraag hoe pakken wij dit aan en welke stappen kunnen wij zetten. Enkele stappen die je kunt zetten zijn om je bedrijfspanden SMART te maken zijn:

 1.  Slimme thermostaten en HVAC-systemen: Installeer slimme thermostaten en HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning) die kunnen worden geprogrammeerd en op afstand kunnen worden bediend. Dit helpt bij het optimaliseren van het energieverbruik door de temperatuur af te stemmen op de bezettingsgraad en de buitentemperatuur.
 2. Energiebeheersystemen: Implementeer een geavanceerd energiebeheersysteem dat realtime inzicht biedt in het energieverbruik van verschillende systemen in het gebouw. Hiermee kun je trends analyseren, inefficiënties identificeren en proactief optimalisatiemaatregelen nemen.
 3. Slimme meters: Installeer slimme energiemeters om gedetailleerd inzicht te krijgen in het energieverbruik van specifieke apparaten en systemen in het gebouw. Dit helpt bij het identificeren van potentiële besparingsmogelijkheden en het monitoren van de effectiviteit van energiebesparende maatregelen.
 4. Gebouwautomatiseringssystemen: Implementeer een geïntegreerd gebouwautomatiseringssysteem dat verschillende systemen en apparaten in het gebouw met elkaar verbindt. Dit stelt je in staat om alle aspecten van het gebouw, zoals verlichting, HVAC, beveiliging en toegangscontrole, centraal te beheren en te automatiseren.
 5. Slimme sensoren: Gebruik slimme sensoren voor het monitoren van luchtkwaliteit, temperatuur, vochtigheid en andere omgevingsparameters. Hiermee kun je de algehele gezondheid en comfort van de werkomgeving verbeteren en tegelijkertijd energie besparen door systemen alleen te activeren wanneer dat nodig is.
 6. Data-analyse en optimalisatie: Maak gebruik van geavanceerde data-analysetools om patronen en trends in het energieverbruik te identificeren. Op basis hiervan kun je optimalisatiestrategieën ontwikkelen en implementeren om het energieverbruik verder te verminderen en operationele efficiëntie te verbeteren.
  Door deze stappen te volgen en slimme technologieën te integreren, kun je je bedrijfsgebouwen transformeren tot slimme en energie-efficiënte faciliteiten die niet alleen kosten besparen, maar ook een comfortabele en productieve werkomgeving bieden voor je medewerkers.

UW VOORDELEN
Een energiemanager biedt bedrijven vele voordelen in de energietransitie. Het optimaliseert energiegebruik, voorspelt verbruikspatronen en voorkomt elektriciteitsoverschrijdingen. Daarnaast maximaliseert hij duurzame energieopwekking en helpt het netcongestie te vermijden. Dit resulteert in lagere kosten, behoud van pandwaarde en naleving van certificeringsnormen zoals BREEAM.

Voor meer informatie over de Ommnia Energie Manager, maak hier een afspraak met een van onze experts.

#peakshaving #zonnestroom #EnergieEfficiëntie #EPEX #Energiebesparing #smartgrid #EnergyManagement #Duurzaamheid

Categorieën
Blog

NIS2 KOMT ERAAN. OMMNIA SYSTEMS HELPT.

We maken ons op voor NIS2. Eind 2024 wordt nieuwe Europese wetgeving verwacht voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Deze wetgeving, bekend als de NIS2-richtlijn, is bedoeld om de cyberbeveiliging binnen de EU te versterken. De kans is groot dat ook jouw bedrijf of organisatie hiermee te maken krijgt. In vergelijking met de oude NIS-richtlijn is NIS2 namelijk op veel meer organisaties van toepassing. Er zijn bovendien meer beveiligingseisen

WAT IS NIS2?
NIS2 is de opvolger van de oude Europese richtlijn voor ‘Network Information Security’, in Nederland opgenomen in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. Het moet bijdragen aan bescherming van digitale systemen en een grotere cyberweerbaarheid in Europa. Erin staan minimale beveiligingsmaatregelen voor organisaties en ook welke entiteiten eraan moeten voldoen. Lidstaten zijn verplicht om de naleving te controleren. De wetgeving vereist dat organisaties hun cybersecurity verbeteren, maar ook dat nationale overheden EU-breed samenwerken.

WAAROM NIS2?
Door de snelle digitale veranderingen nemen cyberaanvallen sterk toe. In negen van de tien gevallen zijn menselijke fouten de oorzaak van inbreuken. De aangescherpte regels richten zich met name op (mkb-)ondernemingen met ‘essentiële’ activiteiten of die zaken doen met ‘essentiële’ bedrijven. Denk aan de financiële sector, gezondheidszorg, transport, energie en digitale infrastructuur.

WAT BETEKENT NIS2 VOOR MIJ?
NIS2 verplicht je om verstoringen in de digitale dienstverlening te melden. Daarnaast heb je een zorgplicht: securitymaatregelen rond digitale veiligheid en continuïteit van de dienstverlening. Als de richtlijn eenmaal wet is, kan de toezichthouder boetes opleggen bij niet naleven. Boetes tot wel twee procent van je jaaromzet. NIS2 geldt voor organisaties met meer dan 50 werknemers en/of een jaaromzet van minimaal 10 miljoen euro. Deze maatstaf geldt niet voor organisaties in bepaalde sectoren, zoals in de kritieke infrastructuur. Ook openbare dienstverleners of organisaties die de enige dienstverlener van een overheid zijn, ontkomen niet aan NIS2. Net zomin als dienstverleners waarbij een incident gevolgen kan hebben voor de openbare veiligheid, beveiliging of zorg of waar verstoring systeemrisico’s kan veroorzaken.

OMMNIA SYSTEMS HELPT
Ommnia Systems helpt je bij het implementeren van NIS2 in de bedrijfsvoering. Veiligheid is gewaarborgd doordat wij voor gegevensuitwisseling standaard werken met de betrouwbare A-klasse componenten van Secomea. Secomea is gecertificeerd voor naleving van IEC 62443-4-1: men volgt de vereisten voor beveiliging van de Security Development Lifecycle. De organisatorische beveiligingsmaatregelen van Secomea zijn gedocumenteerd in een ISAE3402-controlerapport, de internationale auditstandaard voor assurance-rapporten over controles bij serviceorganisaties. Het rapport beschrijft de algemene informatiebeveiligingscontroles rond dienstverlening van Secomea. Beoordeeld zijn alle algemeen aanvaarde beveiligingscontroles, gespecificeerd in ISO 27002:2017.

HET BEPERKEN VAN CYBERVEILIGHEIDSRISICO’S
Secomea’s cyberbeveiligingscapaciteiten kunnen je helpen de cyberveiligheidsrisico’s die verband houden met het gebruik van IoT-apparaten te beperken en je tegelijkertijd helpen jouw doelen te bereiken: het optimaliseren van de uptime van jouw IACS-componenten en het garanderen van de continue levering van jouw producten of diensten. Wil je meer weten over hoe NIS2 jouw bedrijfsvoering kan beïnvloeden? En erachter komen wat Ommnia Systems daarbij voor jou kan betekenen? Stuur ons een berichtje. We helpen je graag!

Kijk voor relevantie hier op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum (van het Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Categorieën
Blog

HET OVERBELASTE ELEKTRICITEITSNETWERK: OMMNIA SYSTEMS BIEDT OPLOSSINGEN

In Nederland worden steeds meer bedrijven geconfronteerd met een overbelast elektriciteitsnetwerk. Vorige week meldde het landelijke nieuws dat het elektriciteitsnetwerk in de provincie Zeeland zijn maximale capaciteit heeft bereikt, waardoor bedrijven die een zwaardere aansluiting nodig hebben, voorlopig pech hebben. Hetzelfde probleem doet zich voor in andere regio’s, zoals het Land van Cuijk. De gevolgen zijn verstrekkend, vooral voor bedrijven die willen uitbreiden of hun groeiambities willen verwezenlijken. Ommnia Systems biedt een innovatieve oplossing om deze uitdaging aan te pakken.


DE IMPACT OP BEDRIJVEN
Het gebrek aan beschikbare elektriciteitscapaciteit kan een remmende factor zijn voor bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden. De capaciteit van de bestaande netaansluitingen is vaak berekend op een situatie waarbij alle machines en apparatuur gelijktijdig in gebruik zijn. In werkelijkheid komt dit echter zelden voor en levert dit een onnodige beperking op voor de capaciteit van de aansluiting.

OMMNIA SYSTEMS: EEEN SLIMME OPLOSSING
Ommnia Systems is gespecialiseerd in het optimaliseren van energiegebruik en het creëren van extra capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Het bedrijf hanteert een aanpak om de belasting op de eigen netaansluiting te verminderen en zodoende ruimte te maken voor nieuwe verbruikers. Ommnia Systems helpt bedrijven om hun energieverbruik strategisch af te stemmen op de beschikbare capaciteit. In plaats van alle apparatuur gelijktijdig in te schakelen, wordt het verbruik gespreid. Hierdoor wordt de belasting op het elektriciteitsnetwerk verminderd en ontstaat er extra vrije capaciteit. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe verbruikers aan te sluiten en bedrijfsuitbreiding toch te realiseren zonder dat het netwerk overbelast raakt.

DE ROL VAN SLIMME ENERGIEOPSLAG
Ommnia Systems kan nog een stap verder gaan door ook het gebruik van energie-opslagtechnologie te integreren. Elektrische accu’s kunnen bijvoorbeeld energie opslaan tijdens periodes met lage energievraag en deze energie later beschikbaar stellen wanneer de vraag hoger is. Ditzelfde geldt voor elektrische laadpalen die voertuigen slim kunnen opladen op momenten dat er weinig vraag naar energie is en het netwerk dus minder belast wordt. Ook kunnen warmtepompen slim aangestuurd worden door ze op momenten van minder elektrische energievraag warmte te laten produceren en deze warmte vervolgens in een buffer voor een later moment op te slaan. Omdat op momenten van weinig elektriciteit vraag de prijzen van de elektriciteit binnen een flexibel energiecontract over het algemeen lager zullen zijn, zal met de genoemde slimme oplossingen ‘het verschuiven van de energievraag’ ook nog een financieel voordeel op kunnen leveren.

ADVIES EN INZICHT OP MAAT
Ommnia Systems biedt bedrijven gepersonaliseerd advies en inzicht in hun energiestromen. Door de energiebehoeften van de klant in kaart te brengen, kunnen we een plan opstellen om het energieverbruik te optimaliseren en energieverspilling te verminderen. Het resultaat is een beter benut elektriciteitsnetwerk en ruimte voor extra energieverbruik indien dit nodig is.

Wil je meer weten over optimaliseren van je energiegebruik?
En erachter komen wat Ommnia Systems daarbij voor jou kan betekenen?

Bel of mail ons: 085-1052574 / info@ommnia-systems.nl
We helpen je graag!

Categorieën
Blog

BESPAAR KOSTEN DOOR OPTIMAAL ONDERHOUD

Hoe heb jij het periodieke onderhoud aan je gebouwgebonden installaties geregeld? Waarschijnlijk komt er eens per jaar een monteur die de boel inspecteert en een aantal routines uitvoert. Zoals het doormeten van alle systemen en het vervangen van accu’s en batterijen. Dat is op zich een prima manier om je installaties in goede conditie te houden, maar het kan ook duurzamer!

IS JAARLIJKS ONDERHOUD ALTIJD DE BESTE KEUS?
Vergelijk je gebouw eens met een auto en de APK-keuring. Ieder jaar maak je netjes een afspraak bij de autogarage om je auto te laten keuren. Kan hij meteen de jaarlijkse beurt meepikken. Behalve de wettelijke keuring worden ook alle filters vervangen en wordt je auto voorzien van nieuwe olie. Terwijl dat misschien nog helemaal niet persé nodig is.

Of andersom: je laat die grote beurt zitten, want er is toch nooit iets aan de hand met je auto. Totdat je aan de kant van de weg staat, omdat er toch iets stuk is, dat door tijdig onderhoud niet had gehoeven.

ONDERHOUD DUURZAAM PLANNEN
Hoe mooi zou het zijn om onderhoud te laten plegen op het moment dat het écht nodig is? Bijvoorbeeld wanneer je merkt dat de prestaties van je installatie teruglopen. Wanneer er meer energie nodig is om dezelfde productie te realiseren. Of op het moment dat je de systemen vaker dan gemiddeld moet resetten.

VAN MOMENTOPNAME NAAR CONTINUE MONITORING
Als je auto net APK-gekeurd is, kan het toch zomaar gebeuren dat je de week erna panne hebt. Garantie tot de uitrit, zullen we maar zeggen. De keuring van de auto was een momentopname, net zoals dat bij een keuring aan je gebouwgebonden installaties is.

Tenzij je kiest voor een slimme, moderne, maar ook duurzame oplossing: een tool die het plannen van onderhoud gemakkelijk maakt.t

OMMNIA SYSTEMS VOORSPELT HET OPTIMALE ONDERHOUDSMOMENT
Met goed gekalibreerde sensors en slimme meters verzamelt Ommnia Systems alle gegevens over je verbruik en de prestaties van je gebouwgebonden installaties. Deze gegevens worden inzichtelijk gemaakt in een online dashboard, waar je alle informatie in één oogopslag kunt overzien.

Zijn er afwijkingen op het normale gevonden? Doordat de systemen constant in de gaten gehouden worden, vallen verschillen snel op. Het platform geeft je een melding wanneer deze zogenaamde sparks zich voordoen. Je kunt nu actie ondernemen precies op het moment dat het echt nodig is.

Dat is duurzaam ondernemen en kosten besparen tegelijkertijd.

WEES ZUINIG OP JE PAND EN JE BUDGETTEN
Zijn de prestaties van jouw gebouwgebonden installaties in balans met het energieverbruik? Wij leggen je graag uit hoe jij ook kunt besparen door op een slimme manier continue te monitoren. Maak een afspraak met één van onze medewerkers.

Categorieën
Blog

ZÓ MAAK JE GEBRUIK VAN DYNAMISCHE ENERGIETARIEVEN

Energie heeft geen vaststaand tarief en dat is het afgelopen jaar voor de meeste mensen, maar ook voor bedrijven, pijnlijk duidelijk geworden. Het vaste tarief gaf zekerheid, ook al betaalde je maandelijks een behoorlijk bedrag. Maar met de variabele energietarieven is dat vaak nog veel meer geworden. Dat geeft onzekerheid én een hoog maandbedrag.

Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is.

EEN STUKJE UITLEG OVER DE ENERGIEMARKT
Jouw energieleverancier koopt zijn energie in op de European Power Exchange (EPEX). Dit is een digitale beurs waar aanbieders en afnemers van energie elkaar treffen en zaken kunnen doen. De prijs voor energie fluctueert en kan op de EPEX zelfs ieder uur anders zijn. Dit komt voort uit de marktwerking en het principe van vraag en aanbod. Is het aanbod groot? Dan kost een kilowattuur minder dan wanneer stroom schaarser is.

Ook als eindverbruiker van energie kun je gebruik maken van deze wetenschap. Eigenlijk komt het hierop neer: wanneer je stroom gebruikt op momenten dat het aanbod groot is, betaal je minder.

ENERGIE INKOPEN OP HET MOMENT DAT HET GOEDKOOP IS
Een simpel voorbeeld: aan het eind van de werkdag komen je mensen in de buitendienst terug van hun werk op locatie. Alle bedrijfsauto’s worden aan de laadpaal gelegd en de accu’s vullen zich voor de volgende werkdag. Op dat tijdstip zijn er natuurlijk tig andere bedrijven die hetzelfde doen. Dat brengt qua energiekosten een piektarief met zich mee.

Zorg je ervoor dat je auto’s wel aan de laadpaal staan, maar dat deze pas gaat laden als het tarief omlaag duikelt, dan bespaar je enorm op je kosten. De auto’s worden dan wellicht pas na middernacht opgeladen, maar staan de volgende morgen evengoed weer met een volle accu klaar.

GOEDKOPE ENERGIE OPSLAAN VOOR LATER
Nu je weet hoe de energiemarkt werkt, kun je nog een stap verder gaan: stroom inkopen op het moment dat het bijna niets kost en dit opslaan om het pas te gebruiken wanneer je dat nodig hebt.

Zet je vloerverwarming overdag (ook als je niet thuis bent!) gewoon tegen een goedkoop tarief aan. Het beton houdt de warmte heel lang vast, waardoor je het ’s avonds zonder bij te stoken toch comfortabel warm hebt.

Of leg een buffer van duurzaam verwarmd water aan in een speciale waterzak in de kruipruimte. Opgewarmd tijdens de voordelige uren, om te gebruiken tijdens de dure uren!

OMMNIA SYSTEMS BEWAAKT JOUW ENERGIEPRIJZEN
Als je zelf de energiemarkt constant moet monitoren om te beslissen wanneer de auto’s aan de lader moeten, heb je daar een complete dagtaak aan. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn en bovendien heb je wel meer aan je hoofd. Ommnia Systems heeft daarom een Energie Management System (EMS) ontwikkeld. Deze maakt contact met de EPEX, combineert die gegevens met de weersverwachting en andere relevante factoren en zorgt ervoor dat er precies genoeg energie op het goedkoopste moment wordt afgenomen. Een slim systeem dat we ook bij jou kunnen installeren.

Wil je meer weten over duurzaam ondernemen met Ommnia Systems? En erachter komen hoeveel je op jaarbasis kunt besparen op energiekosten? Stuur ons dan een berichtje. We helpen je graag. Neem contact op.

Categorieën
Blog

HET IS NÚ TIJD OM INZICHT TE KRIJGEN IN JE ENERGIEVERBRUIK

Ommnia Systems blijft hameren op het belang van verduurzaming. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om ons totale energieverbruik terug te dringen. Want dat is zó nodig!

Ook jij als vastgoedbeheerder of pandeigenaar hebt hierin een verantwoordelijkheid. Een taak die we graag samen met jou oppakken. Krijg inzicht in je energieverbruik en bespaar 20 tot 30% op je energiekosten.

VERBETER JE ENERGIEVERBRUIK
Iedereen kan besparen op zijn energieverbruik. Want zonder dat je het weet, verbruik je altijd onnodig veel energie. Simpelweg omdat je niet precies weet welke apparatuur aanstaat op momenten dat het echt niet hoeft. Besparen kan dus heel gemakkelijk, zonder verlies aan comfort. Je moet alleen weten aan welke knoppen je moet draaien.

Door het uitlezen van de hoofdmeter en het plaatsen van submeters of sensoren, kunnen wij precies zien waar en wanneer er onnodig energie verbruikt wordt in het pand. Wordt de entree of gang de hele werkdag verwarmd, terwijl het alleen een doorlooproute is? En moet het warme water uit de kraan echt zó heet zijn? Dit soort verbruik aanpakken zie je meteen terug op het online dashboard van Ommnia Systems. Besparen begint op dag 1!

VOORKOM TE HOOG STROOMVERBRUIK
Wanneer systemen onnodig veel draaiuren maken, is er vanzelfsprekend eerder onderhoud nodig. Of erger nog: kans op storing en uitval. Allemaal hoge kosten die (nog) niet gemaakt hoeven worden, als je ervoor zorgt dat deze systemen alleen draaien op het moment dat ze nodig zijn. Door data te vergelijken met die van soortgelijke panden, kan de software van Ommnia Systems voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Dit wordt constant gemonitord en zichtbaar gemaakt via het online dashboard.

Daarnaast kun je piekverbruik voorkomen. Wanneer er (te) veel systemen tegelijkertijd om stroom vragen, betaal je al na 15 minuten het dure piektarief. Zo zonde! De slimme meters helpen dit altijd voorkomen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat de laadpalen of warmtepompen pas stroom gaan vragen op het moment dat de energie bijna gratis is.

VOORSPEL JE STOOKKOSTEN
Wanneer je slim om kunt gaan met je energiebronnen, ga je vanzelf minder verbruiken. Op een zonnige dag heeft het bijvoorbeeld niet zo veel zin om de ketel of warmtepomp ’s morgens vroeg al op te laten warmen. Want over een uurtje of twee zijn de zonnepanelen hard aan het werk en leveren ze jou goedkoop stroom of behaaglijke warmte. Gelukkig hoef je dit niet iedere morgen zelf aan te sturen.

Het slimme systeem van Ommnia Systems kent de weersvoorspelling en het gedrag van het pand. Het reageert zelf op deze gegevens. Daarnaast houdt het de actuele energieprijzen in de gaten. Wist je dat stroomtarieven per uur en gastarieven per dag wijzigen? Energieslurpende apparaten werken zo veel mogelijk op goedkope momenten. Zonder dat jij daar steeds over na hoeft te denken.

HET IS NU TIJD OM RESULTAAT TE ZIEN
Resultaat in de vorm van minder energieverbruik. Minder kosten. Méér aandacht voor duurzaamheid. Ommnia Systems wil de wereld een beetje mooier achterlaten voor onze kinderen.

Wij hebben de kennis, de juiste producten en een prachtig dashboard om het verbruik te kunnen blijven monitoren. Samen dringen we energieverbruik met gemak terug.

Plan een gratis quickscan. Dan komen wij naar je toe om het pand en de installaties te beoordelen. We lezen op afstand de hoofdmeters uit en bekijken welke systemen er zijn geïnstalleerd in het pand. Vanuit daar kunnen we samen een plan opstellen om te gaan besparen. Het is de hoogste tijd om aan een mooiere wereld te gaan bijdragen! Vraag een gratis quickscan aan.

Categorieën
Blog

SLIM OMGAAN MET SCHAARSE STROOM

Wist je dat er verschillende internationale marktplaatsen zijn waar energie wordt verhandeld? Hier koopt jouw energieleverancier zijn stroom in. Iedere dag, iedere week, iedere maand en ieder jaar kan er een andere prijs gelden. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de energie. De zon en de wind staan niet ‘aan’, zoals een ouderwetse kolencentrale. Nieuwe, schone energie is niet stabiel beschikbaar en met dat gegeven moeten we leren omgaan. 

DE EUROPESE ENERGIEMARKT UITGELEGD
De EPEX (European Power Exchange) is de marktplaats waar onze stroom wordt ingekocht. Hier geldt zelfs ieder uur een ander tarief. In sommige uren is een kilowattuur dus veel duurder dan in andere uren. Maar het kan ook voorkomen dat energie op een bepaald tijdstip heel goedkoop of gratis is. Zelfs negatieve stroomprijzen komen voor: je krijgt dan geld toe als je stroom verbruikt. Hier kun je handig en slim gebruik van maken. 

EEN AUTOMATISCHE ENERGIEMANAGER: INZICHT EN SLIM VERBRUIK
Veel bedrijfspanden en andere grote gebouwen maken al gebruik van een gebouwbeheersysteem (GBS). Die houdt de prestaties van alle elektronische installaties in het gebouw bij. Zo vallen bijvoorbeeld lekken, storingen en piekverbruik op, waar dan wat aan gedaan kan worden. 

Een GBS is vaak het elektronische hart van een pand. Maar wanneer er steeds meer gebouw gebonden installaties op aangesloten worden, ontbreekt uiteindelijk toch het inzicht. Sturen op energieverbruik wordt meer een experiment dan een doelgerichte actie. 

Ommnia Systems introduceerde daarom het Energie Management System (EMS). Dit is niet alleen een dashboard met inzicht op de afzonderlijke prestaties van elektronische installaties. Het grote voordeel van een EMS is dat het de installatiedelen ook apart kan sturen. Een GBS heeft hier over het algemeen niet voldoende capaciteit voor. 

HOE WERKT EEN ENERGIE MANAGMENT SYSTEEM?
Om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van ons stroomnet, zul je net zo flexibel moeten zijn als de energieprijzen van tegenwoordig. Is het aanbod groot, dan neem je energie af, want de prijs is dan lager. En op het moment dat stroom schaars is, zorg je ervoor dat je zelf een voorraadje achter de hand hebt. Denk hierbij aan laadpalen of een warmtepomp. 

Ommnia werkt samen met betrouwbare leveranciers, waardoor we voorspellend kunnen sturen op allerlei voorwaarden die invloed hebben op de energieprijzen. Ons Energie Management System kan voorspellen hoeveel zonne-energie er op een bepaald moment opgewekt kan worden, maar weet ook hoeveel energie de locatie (laadpalen en warmtepompen) die dag nodig heeft. Data uit het verleden, de actuele en voorspelde weersomstandigheden én de situatie op de energiebeurs worden allemaal meegenomen in de berekeningen om tot dit resultaat te komen: toekomstbestendige oplossingen die zich kunnen aanpassen aan elk energiescenario. 

BEN JIJ KLAAR VOOR DE TOEKOMST?
De energiemarkt is onzeker, maar je kunt wel grip krijgen op je verbruik. Met een EMS bespaar je niet alleen op de energiekosten, maar heb je ook een duurzame oplossing in handen. Dat is een fijn gevoel. 

Wil je meer weten over het Energie Management System van Ommnia? Neem dan contact op voor een verhelderend gesprek.

Categorieën
Blog

DE CO2-METER OP SCHOOL: METEN ALLEEN IS NIET GENOEG

WAT IS HET GEVAAR VAN CO₂?
CO₂ -of koolstofdioxide- is op zich niet gevaarlijk. Het is niet brandbaar en niet toxisch. Toch is een teveel aan CO₂ in een ruimte wel een grote boosdoener: het verdringt de zuurstof uit de lucht, waardoor wij er minder van op kunnen nemen. Dat leidt tot ongezonde en gevaarlijke situaties.

HOEVEEL CO₂ MAG ER IN DE LUCHT ZITTEN?
In schone lucht zit 400 ppm CO₂. De aanwezigheid van koolstofdioxide om ons heen is dus heel normaal. Maar wanneer dit de kritische grens van 1000 ppm overschrijdt, wordt het gevaarlijk.

Eerst ontstaan er klachten als hoofdpijn en duizeligheid. Ook concentratieverlies is een bekende klacht. Bij blootstelling aan een zeer hoge concentratie CO₂ kun je er zelfs aan overlijden, voordat je doorhebt wat er aan de hand is.

DE OPLOSSING: EEN CO₂ METER IN IEDER LOKAAL
Ja en nee. Natuurlijk is het een goed idee om te meten hoe hoog het CO₂-gehalte in een ruimte is. Maar het doet niets meer dan dat. Op het moment dat het schermpje rood kleurt, ben je eigenlijk al te laat met ingrijpen. Bovendien geeft het je geen informatie over de oorzaak van de hoge concentratie CO₂.

OMMNIA SYSTEMS ZOEKT NAAR DE OORZAAK
De software van Ommnia combineert gegevens uit de slimme meter en vertaalt deze naar een overzichtelijk dashboard op een online platform. Hierdoor weet je niet alleen precies hoe hoog het CO₂-gehalte op dat moment is, maar je kunt ook zien of er piekmomenten op een dag zijn.

Zo werd het voor een kinderdagverblijf duidelijk dat er rond het tijdstip van halen en brengen steeds een te hoog gehalte werd gemeten. Een direct gevolg van te veel mensen tegelijkertijd in een kleine ruimte. De oplossing was snel gevonden: de overdracht van de kinderen wordt voortaan op de gang gedaan.

VENTILEREN, VENTILEREN, VERTILEREN
We hebben, zeker sinds de komst van corona, geleerd dat we meer moeten ventileren. Schone lucht is belangrijk. Maar met de komst van de energiecrisis kijken we daar ook weer met andere ogen naar. De hele dag alle ramen open kan natuurlijk best als het lekker weer is. Maar zodra het te heet of te koud wordt, is dat eigenlijk geen optie meer. Dan gaat het ten koste van ons comfort én de energierekening.

Een automatisch ventilatiesysteem kan dan uitkomst bieden. Via het platform van Ommnia Systems kun je ervoor zorgen dat dit zo optimaal mogelijk ingesteld wordt. Ook kun je zien of zich een storing voordoet die je anders niet op zou merken. En je krijgt een signaaltje als de filters vervangen moeten worden. Dat is vaker dan die ene keer per jaar dat de onderhoudsmonteur dat voor je doet.

WERK JIJ OP EEN SCHOOL MET EEN GEZONDE, SCHONE LUCHT?
Vanaf juli 2023 is een C0₂-meter in ieder schoollokaal verplicht. Wil je behalve meten ook kunnen monitoren en bijsturen? Pak het dan meteen goed aan en kies voor een compleet systeem met het platform van Ommnia.

Veel instellingen gingen je al voor. Zoals de locaties van Human Kind bijvoorbeeld.

Categorieën
Blog

DE VOORDELEN VAN HET OMMNIA SYSTEMS PLATFORM

Energie is een hot topic: de schaarste, de prijzen, de impact op het milieu. Niet alleen particulieren, maar juist ook bedrijven zullen hier een standpunt over in moeten nemen. Energie verbruiken doen we allemaal. Maar hoe hou je dat in de hand? En hoe stuur je bij?

HET OMMNIA PLATFORM: METEN IS WETEN
Ommnia Systems ontwikkelde een platform dat helpt om je energieverbruik in kaart te brengen. Door het installeren van veilige software en hardware verzamelen we alle relevante gegevens uit je technische installaties of het gebouwbeheersysteem. Het Ommnia platform is compatible met alle gangbare merken en connectoren en daarom heel gemakkelijk te integreren in het bestaande systeem. Maar het gaat veel verder dan dat.

OMMNIA SYSTEMS DENKT MET JE MEE
Het platform van Ommnia is meer dan een slimme meter. Natuurlijk krijg je via je eigen online dashboard een handig overzicht van je energieverbruik. Maar dat is eigenlijk pas het begin. Door middel van deze ‘big data’ kunnen we zien of er een energielek is, een storing, of ander onverklaarbaar hoog verbruik. Of dat er onderhoud nodig is.

Nu kun je gaan sturen op deze uitkomsten.
Het anders inregelen van de warmte-koude-opwekker(s), het oplossen van een sluimerende storing of het aanpassen van de tijdsloten zijn daar een voorbeeld van. Wij melden het bij je (onderhouds)monteurs, zodat het probleem snel opgelost kan worden.

OMMNIA DENKT VOORUIT
Maar dat is nog niet alles. Want met een Ommnia platform kun je zelfs op de zaken vooruit lopen. De verzamelde gegevens worden vergeleken met gegevens van een jaar eerder en met gegevens van vergelijkbare gebouwen. En die worden weer gecombineerd met actuele klimaatgegevens. Dan kan het zomaar gebeuren dat je energieverbruik op een dag een heel stuk minder is. Het Ommnia platform heeft dan berekend dat de warmte-koude-opwekker niet zo hoog hoeft. We kunnen dus voorspellen hoeveel energie je nodig zult hebben en daar passen we de systemen op aan.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
Met een platform van Ommnia Systems ben je klaar voor de toekomst, hoe onzeker die op energiegebied op dit moment ook is. Je hebt altijd een actueel inzicht in je verbruik en je bent flexibel genoeg om snel bij te kunnen sturen.

Maar wat levert het nou op?

 • Een letterlijke besparing op de energiekosten. Want wat je niet verbruikt, reken je ook niet af.

 • Een prestatieverhoging van je bestaande systemen. We halen het onderste uit de kan.

 • Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een gezonde werk- en leefomgeving en comfort.

 • Verduurzaming van je bedrijfsvoering.

Kortom: Met een Ommnia platform ga je energiebesparend optimaliseren.

Wij hebben drie Ommnia platforms, passend bij verschillende soorten gebruikers. Wil je weten welk platform voor jouw bedrijf en bedrijfspand het meest geschikt is? Neem contact op!