Ommnia (Latijns voor ‘allesomvattend) Systems is in 2019 opgericht. Binnen het woord ‘Ommnia’ zit een samenvoeging van twee M’s: oprichters Mark Janssen en Michel Rouwens. Samen maken zij een moeilijk vatbaar begrip als energiebesparing tastbaar. Zij ontzorgen opdrachtgevers op het gebied van gebouwautomatisering, beheer op afstand en verduurzamen met big data. Voor gebouweigenaren, investeringsmaatschappijen en installateurs levert Ommnia Systems een optimalisatie van het bestaande SCADA-systeem. Zodat je op een veilige en efficiënte manier energie en geld bespaart mét behoud of zelfs verbetering van comfort.

Optimaal sturen
Nog even verder terug: het tweetal startte in 2012 Jaro Controls, een samensmelting van de eerste twee letters van de oprichters. Verder betekent deze Slavische jongensnaam ‘bron’. Waarmee Jaro Controls ook staat voor ‘Bron van kennis in regeltechniek’. Want daar staat feitelijk de wieg van Ommnia Systems: in de regeltechniek. Beide ondernemers zagen in dat regeltechniek met data pas optimaal gestuurd kan worden. En dus werd Ommnia opgericht om te helpen data uit installaties veilig én intelligent te ontsluiten. Met de hulp van innovatieve technieken.

Bijdragen aan verduurzamen
Door op de historische meetwaarden algoritmes los te laten kun je systemen, opwekkers, transport- en afgiftesystemen optimaliseren en beter op elkaar aan laten sluiten. Staan bijvoorbeeld de kloktijden wel (goed) ingesteld, staat de verlichting aan bij afwezigheid of pendelt de installatie tussen verwarmen en koelen? Zo draagt Ommnia Systems bij aan het verduurzamen van onze wereld. Onze visie is de prestatieborging op alle gebouwen. Zeker nu steeds vaker het aanbod van alsmaar grotere elektrische apparaten, zoals warmtepompen en laadpalen, moet worden afgestemd op het aanbod van opwekkers zoals zonnepanelen en windmolens. Organiseer je dit goed, dan kun je tot wel dertig procent op je energie- en onderhoudskosten besparen. Daarnaast werkt het comfortverhogend waardoor bijkomende kosten als ziekteverzuim naar beneden kunnen.

Sinds januari 2024 is Ommnia Systems te vinden aan Transportcentrum 10 op Bedrijventerrein TCOB in Beugen, aan de rand van Bedrijventerrein Sterckwijck.

Ommnia Systems is meer dan een product alleen. Met ons Ommnia-platform, Support, Data en Engineering bieden we je een volledig pakket van aanvullende diensten.

Het Ommnia-platform
Een comfortabele plek om te wonen en werken is in deze tijd geen luxe meer. Maar wat als je naast het borgen van de genoemde luxe tegelijkertijd wilt besparen op je energieverbruik? Ommnia Systems is een combinatie van beproefde hard- en software die je helpt beide doelen op hetzelfde moment te realiseren. Een kwalitatief systeem, gericht op duurzaamheid, dat uiteindelijk zichzelf terugbetaalt.

We leveren diensten en werken met een beveiligde verbinding. Deze verbinding zorgt ervoor dat gegevens vanuit panden ons Ommnia-platform binnenkomen, ingelezen en verwerkt worden. Zolang deze gegevens nog niet beschikbaar zijn voor een bepaald pand, zetten we de bredere expertise van onze specialisten in. Zo krijgen we alsnog een beeld. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, worden deze verwerkt in onze oplossing: het Ommnia-platform.

Support
Met onze support ontzorgen wij onze opdrachtgevers. Dit willen we bereiken door pro-actief met de uitdagingen en processen van de klant bezig te zijn. We doen dit op drie niveau’s.

  • Het samenvatten van de gegevens zoals waargenomen en verzameld. Vervolgens rapporteren we deze data c.q. afwijkingen in grafieken en tabellen.
  • Een stap verder gaat het wanneer we onze specialisten de gegevens laten beoordelen en/of de resultaten laten interpreteren. Ook daarvan wordt vervolgens een rapportage gemaakt.
  • Nog gerichter wordt de support wanneer vanuit de rapportage door onze specialisten een advies wordt opgesteld. Denk aan het aanpassen/bijstellen van bestaande systemen en/of het pand, of aan andere technische adviezen om de situatie te verbeteren.

Onze Servicedesk is er ook voor overkoepelende vragen. Als je belt met een vraag, word je direct geholpen door onze eigen interne servicedesk. Geen chatbot, maar een mens in vlees en bloed, die jou direct te woord staat. We kennen volledige bereikbaarheid tijdens kantooruren.

Data
Data stelt ons in staat om ook vooruit te kijken. Historisch data kunnen we in modellen doorzetten naar de toekomst zodat er een voorspelpatroon zichtbaar wordt en we uitdagingen in de toekomst tijdig kunnen ondervangen of opvolgen. Door data-analyse toe te voegen, kunnen we een gebouw nog intelligenter maken.

Hiervoor gebruiken we alle beschikbare data zoals statusmeldingen, luchtcondities, temperaturen, drukken, maar ook weersvoorspelling en verbruiksmeters. Denk ook aan dynamische energietarieven. Hiermee maken we vergelijkingen met historische waarden van het eigen pand of vergelijkbare panden. Alles maken we zichtbaar in ons intelligente dashboard. Voordeel van onze werkwijze is dat we met name relaties zoeken en zo tot de kern van het probleem én tot een oplossing komen. Gangbare gebouwbeheersystemen geven enkel inzicht in de status van het gebouw. Wij geven juist inzicht in prestatie én verbruik. En hoe je daarop kunt anticiperen. Pas dan ontstaat echt duurzaam gedrag. Uiteraard is de veiligheid van alle data via de AVG-wetgeving gewaarborgd.

Engineering
Elk gebouw is ooit vanuit bepaalde doelstellingen ontwikkeld. Het gaat dan om esthetische doelstellingen, maar bijvoorbeeld ook om comfort, onderhoudsgemak en beheerkosten. Met de tijd zijn deze doelstellingen vaak onderhevig aan verandering. Nieuwe technieken kunnen bijvoorbeeld deuren openen naar mogelijkheden waarin oorspronkelijke niet voorzien was. Maar ook economische ontwikkelingen kunnen voor verandering zorgen. Zo hadden de in 2022 enorm gestegen energiekosten een grote impact op de beheerkosten van een gebouw. Ook vanuit de klimaat problematiek zien we de roep om duurzamere gebouwen enorm toenemen.

Met reversed engineering kijken we kritisch naar de huidige en toekomstige omstandigheden waarin een gebouw gebruikt wordt. We vergelijken dit met het oorspronkelijke ontwerp en initiëren daarmee verschillende uitgangspunten om het gebouw weer toekomstbestendig te maken. Daarmee leggen we het fundament voor gebouwen die in de huidige tijd comfortabel, kosteneffectief en duurzaam zijn.

Ben je gebouweigenaar of facilitair beheerder van gebouwinstallaties, productieverantwoordelijke voor machines, operator of servicetechnicus? Ommnia Systems is een waardevolle toevoeging om jouw bestaande SCADA-systeem te optimaliseren. Het is een allesomvattende en veilige oplossing om gebouwen en/of machines verder te verduurzamen. Ons digitale platform biedt jou inzicht via rapportages, pro-actieve meldingen en grafieken, in een overzichtelijk dashboard en met door jou vooraf ingestelde ´slimme´ regels. Zo gebruik je gebouwen en machines zo efficiënt mogelijk, blijf je continu optimaliseren en bespaar je tegelijkertijd energie.

Voor gebouweigenaren, facilitair en productiemanagers, operators en servicetechnici
Ommnia Systems is er voor elke professional die wil investeren in duurzaamheid. Onze oplossingen bieden direct besparingen, maar zijn ook een ‘spaarpot-op-termijn’. Veranderende energieprijzen leiden vaak tot toenemende energiekosten. Wellicht verwarm je soms onnodig een lege ruimte of is de afstelling van bijvoorbeeld een oven te ruim. Ommnia Systems geeft je inzicht in het systeem waardoor jezelf online eenvoudig en op ieder gewenst moment de verwarmingstijden kunt aanpassen. Elke dag van de week een ander schema? Overwerk of zijn medewerkers juist eerder naar huis? Via het dashboard pas je de verwarmingstijden snel en eenvoudig aan. Bovendien heb je altijd inzicht in de weergegeven en verbeterde temperatuur.

Duurzaamheid heeft de toekomst. Voor Ommnia Systems is duurzaam ondernemen geen doel op zich; het zit in onze manier van ondernemen. Wij als techneuten begrijpen hoe lastig het is om verduurzaming een gezicht te geven. Duurzaamheid is volgens ons niet: greenwashing. Wij vinden dat duurzaam gedrag in alles doorwerkt: in onze eigen bedrijfsvoering, maar vooral ook in onze gedrevenheid om anderen te helpen zo snel en goed mogelijk te verduurzamen. Wij zien graag dat duurzaamheid ook onderdeel van jóuw bedrijfsvoering wordt.

Optimaal verduurzamen
Wij lopen voorop in techniek en data. Daarmee geven we jou als gebruiker inzicht in het energieverbruik van jouw gebouw én machinepark. Het doel? Optimaal verduurzamen. Dat is energie besparen en tegelijk het borgen of zelfs verhogen van een prettig behaaglijk gebruikscomfort en de kwaliteit van de productie. Tachtig procent van de bestaande gebouwvoorraad in ons land verbruikt teveel energie, aldus T.N.O. Ommnia Systems is de spil in een continu verbeterproces dat kosten bespaart door preventief, correctief of voorspellend onderhoud van gebouwen en machines. Met Ommnia Systems ben je altijd verzekerd van een slim, energiezuinig en toekomstbestendig gebouw en productieproces.