Categorieën
Blog

KEPSER: MAKING METAL MATTER

Kepser: familiebedrijf, sinds 1958, uit Cuijk met inmiddels 11.000 vierkante meter productieruimte, 120 verschillende materialen op voorraad en meer dan 80 vakmensen in dienst. Wat doen zij? Zoals de slogan al doet vermoeden zijn zij toeleverancier van metaal en bieden totaaloplossingen op maat voor elke klant. Kepser levert producten uit staal, rvs en aluminium aan diverse OEM’ers in Nederland (OEM staat voor Original Equipment Manufacturer, een fabrikant die originele onderdelen of eindproducten maakt op het gebied van mechanische of elektronische producten voor uiteenlopende toepassingen). Die producten kunnen losse onderdelen zijn, maar ook complete samenstellingen. Dit hele proces wordt intern opgepakt en uitgevoerd, waardoor ze garant staan voor het leveren van kwaliteit. Niet alleen met hun producten, maar ook met hun service voor elke klant.

De diensten van Kepser op een rijtje:

 • Co-engineering
 • Bewerken van materialen
 • Assemblage
 • Kwaliteitscontrole
 • Verpakken en leveren

 

WENS TOT VERDUURZAMEN
Duurzaamheid is een hot topic. Niet alleen bij particulieren, zeker ook bij bedrijven. Kepser wil graag verduurzamen en op deze manier een steentje bijdragen aan een beter milieu. Op dit moment is dit nog geen verplichting vanuit de overheid, Kepser verwacht dit wel voor de toekomst. Om hier alvast op te anticiperen, is deze eerste stap gezet.

Hoe kun je verduurzamen? Door te besparen. En op dit punt is Ommnia Systems ingeschakeld. Want waar start je met besparen als je hier zelf geen of niet voldoende kennis van hebt? Besparen begint bij inzicht. Daarom heeft Ommnia een dashboard ontwikkeld waarmee het gemeten energieverbruik inzichtelijk wordt gemaakt.

OMMNIA DASHBOARD
Het Ommnia Systems dashboard geeft digitaal inzicht in wat Kepser verbruikt en ook eventuele afwijkingen worden detecteert. Dat wordt dagelijks gemeten, van minuut tot minuut, waardoor je wekelijks de resultaten kunt vergelijken met elkaar. Op basis van deze digitale gegevens, die worden weergegeven in grafieken, kun je conclusies trekken. Wat is de kwaliteit van de stroom en waar zitten verbeterpunten? Het dashboard traceert ook fouten en afwijkingen waardoor je in staat bent om je netwerk te gaan optimaliseren. Je kunt schade aan en uitval van machines voorkomen, doordat je in een vroeg stadium problemen detecteert.

PIEKVERBRUIK TERUGDRINGEN DANKZIJ INZICHT
De eerste metingen zijn totaalmetingen, die daarna worden onderverdeeld in submetingen. Vanaf hoofdniveau wordt steeds dieper op de installaties ingezoomd. Is bijvoorbeeld het stroomverbruik te hoog op een bepaalde machine van Kepser? Dat heeft misschien te maken met een verwarming die te hoog staat ingesteld of staan alle auto’s tegelijkertijd aan laadpalen of start de  productie tegelijk op waardoor een piek in het verbruik ontstaat? Dit verdeel je liever gelijkmatig over een dag zodat piekverbruik wordt teruggedrongen. Hoe realiseer je dit? Door te schuiven met tijdstippen.

REGIONALE PARTNER
Waarom heeft Kepser voor Ommnia Systems gekozen? Het eerste contact is lang geleden gelegd toen de eigenaren van Ommnia Systems nog bij een gezamenlijke werkgever werkten. Hieruit is recentelijk het eerste contact voortgekomen, omdat Kepser graag met bedrijven uit de regio samenwerkt. Maar ook vanwege de klik. Het contact persoonlijk is en Ommnia denkt mee met de klant.


BLIK OP DE TOEKOMST
Ommnia Systems heeft een uitgebreid dashboard ontwikkeld wat heel nauwkeurig het daadwerkelijke energieverbruik toont. De wens is om dit uit te gaan breiden, naar ook het meten van gas- en waterverbruik. Maar omdat ze pas een half jaar samen onderweg zijn, ligt de focus nu eerst op stroomverbruik. Daarna volgt eventueel de uitbreiding.

Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot verduurzaming? Op basis van de concrete cijfers en uitkomsten krijgen we antwoord op de vraag waarop bezuinigd kan worden. Zijn bijvoorbeeld zonnepanelen nodig of andere duurzame opties? Ommnia Systems denkt mee in oplossingen. De vraag die je je continu stelt is: ‘wat kun je anders inrichten en hoe optimaliseer je je verbruik?’

Categorieën
Blog

EEN ONLINE DASHBOARD IS MEER DAN ALLEEN EEN APP

Zonder app lijk je als bedrijf niet mee te tellen. Maar is dat in de praktijk ook zo? Tegenwoordig lijkt elk zichzelf respecterend bedrijf een app te leveren bij haar product of dienst. Heb je bijvoorbeeld zonnepanelen laten plaatsen? Dan krijg je daar, bijna als vanzelfsprekend, een app bij. En niet zomaar eentje, waarschijnlijk een goed ontworpen fancy app. De eerste paar maanden kijk je er vast nog regelmatig op, maar na verloop van tijd wordt dat steeds minder. Wat is dan de toegevoegde waarde van een app op het gebied van je energieverbruik en duurzaamheid?

ENERGIEVERBRUIK MONITOREN
De moderne techniek maakt het mogelijk om de energiehuishouding in een gebouw nauwkeurig te monitoren en aan te sturen. Maar voor optimale controle is het noodzakelijk om een groot aantal apparaten te installeren. Dat levert ook een nadeel op. Want al deze apparaten hebben een eigen applicatie (app). Voor beheerders is het bijna onmogelijk om ze allemaal nauwkeurig in de gaten te houden. De oplossing is centrale oplossing. Daarom werken wij met een app op maat. Of liever gezegd, een dashboard.

AFWIJKINGEN ZORGEN VOOR OPBRENGSTVERLIES
Wat is de toegevoegde waarde van een app of een dashboard? Als je je bedrijf wilt verduurzamen moet je eerst inzicht krijgen in je verbruik. Deze metingen en de bijbehorende cijfers worden bijgehouden in het dashboard. Wat vooral interessant is, omdat daar veel winst valt te behalen, zijn de afwijkingen. Van deze gedetecteerde problemen wil je een melding krijgen. In het voorbeeld van de zonnepanelen wil je weten wanneer er eentje stuk of vervuild is. Dat heeft namelijk effect op je opbrengst.

Juist het melden van een defect maakt het dashboard interessanter dan de meegeleverde app van de leverancier. Het dashboard is in feite een soort van controle-inspecteur die alles continu in de gaten houdt en beoordeelt of alles het doet zoals het moet doen. Dat kan op het vlak van energieverbruik, maar ook van gas- en waterverbruik.

DASHBOARD: ONLINE RAPPORTAGE VIA DE BROWSER
Het online dashboard, dat je bekijkt via de browser, is eigenlijk meer dan aan app. Omdat elk gebouw uniek en dus anders is, wordt optimale energiehuishouding ook overal anders geregeld. Dat is alleen mogelijk met op maat gemaakte oplossingen. Wij leveren die en verpakken ze in een gebruiksvriendelijke jas. Je ziet, dankzij onze software, gegevens in van alle relevante apparaten. Bovendien stuur je ze eenvoudig aan via hetzelfde platform.

HELDER OVERZICHT
In onze applicatie vind je bijvoorbeeld ook historische meetwaardes. Dat is lang niet altijd het geval bij apps, die standaard geleverd worden bij apparaten. Door de gegevens uit het verleden zie je waar je energie verliest of juist bespaart ten opzichte van eerdere metingen. Zo wordt inzichtelijk waar je winst kun behalen. Bijvoorbeeld door onderhoud te plegen aan een apparaat of door een onderdeel te vervangen.

Meer weten of ons dashboard jou ook verder helpt verduurzamen? Neem contact met ons op.

Categorieën
Blog

WAAROM 70% VAN DE GEBOUWEN NIET GOED, EN DUS NIET DUURZAAM, IS INGEREGELD

Op basis van metingen van TNO, bleek al eerder dat 70% van de gebouwen niet duurzaam is ingeregeld. We snappen dat je benieuwd bent of jouw pand of panden ook tot deze groep behoren en zo ja, wat je eraan kunt doen om het anders te regelen. Alleen door te meten kun je zien hoeveel het verbruik is. Installaties zijn bijvoorbeeld niet goed ingeregeld of niet goed geprogrammeerd. Vaak is het zo dat installaties te vroeg, te laat of tegelijk inschakelen met bijvoorbeeld koelen of verwarmen. Hierdoor ontstaan piekmomenten van je verbruik en deze voorkom je liever.

ZITTEN MIJN PANDEN TUSSEN DIE 70%?
Hoor ik met mijn pand of panden bij die groep van 70%? Hoe weet ik dat en wat kan ik eraan doen, zodat mijn installaties wel goed zijn ingeregeld of geprogrammeerd? Het antwoord is simpel: meten. Alleen door te meten kun je zien wat het verbruik is. Zelfs bij splinternieuwe panden kan het zijn dat installaties niet optimaal zijn ingesteld of niet goed werken.

Door te kijken waar het verbruik precies zit, kom je erachter of een bepaalde installatie te vroeg of juist te laat staat ingesteld. Waardoor heb je continu een te hoog verbruik? Is een bepaald apparaat defect of staat de airco altijd aan? Door hierop te anticiperen kun je het verbruik omlaag krijgen. Op deze manier kom je erachter of je bij die 70% hoort of niet. Maar het start dus bij meten.

PROBLEMEN SIGNALEREN EN OPSPOREN
Hoe signaleer je bepaalde problemen en hoe spoor je ze op? De meeste beheerssystemen in gebouwen zijn niet zo geavanceerd dat je hier op een eenvoudige manier zelf of automatisch achter komt. Je moet verder kijken dan slechts één bepaald probleem; je moet zoeken naar onderlinge relaties. Deze relatie kun je vinden door een dashboard te bouwen of te koppelen. Dit dashboard geeft inzicht in het daadwerkelijke verbruik en afwijkingen worden in kaart gebracht. Op basis van deze inzichten kun je concreet gaan verbeteren en kiezen voor oplossingen.

Dankzij het dashboard kun je achterhalen of er fouten in het ontwerp, montage, en/of installatiedelen, of software zijn. Afwijkingen zijn per categorie zichtbaar. Hoe lang heeft een bepaalde afwijking geduurd en is er een relatie of oorzaak te vinden? Is het verbruik laag, gemiddeld of hoog? Je krijgt inzicht in de installatie en kunt tevens de machines en apparaten optimaliseren. Daarna heb je bovendien minder uitval en storingen.

OP IEDER PAND VALT TE BESPAREN
In principe is op elk pand iets te besparen. Dat is een fijne constatering, toch? Al is het maar door bepaalde verlichting ’s nachts uit te zetten. Hoe bepaal je waar je begint? Je stelt jezelf continu de volgende vraag: ‘’Heb ik iets aanstaan wat uit kan?” Denk dus aan verlichting of verwarming; hier ligt een eerste besparing. Veel van deze factoren zijn van invloed op je verbruik. Starten met besparen en duurzaam bezig zijn start heel klein. We kunnen dit samen opzetten en uitbouwen. De ingezette basis bouwen we steeds verder uit zodat gedetecteerde problemen opgelost worden. En dan ben je weer een stapje verder met verduurzamen.

Categorieën
Blog

NIEUW KANTOORPAND VERDUURZAMEN

Zeker bij nieuwbouwwoningen en nieuw te bouwen bedrijfspanden is duurzaam bouwen een inmiddels vast onderdeel van een bouwproject. Ook het duurzaam inrichten van de woning of het pand is niet meer weg te denken; iedereen probeert zich in te zetten voor een schone toekomst. Zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw. Niet alleen vanuit de eigen bewustwording, maar ook omdat er steeds meer regelgeving komt wat betreft duurzaamheid. En deze regels vanuit de overheid zullen alleen maar verder uitbreiden.
Tot die tijd worden consument en ondernemer gestimuleerd om duurzame maatregelen te treffen, waar op jaarbasis subsidie voor beschikbaar is. Duurzame nieuwe panden zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw, maar omdat de kosten hoger zijn dan voor niet-duurzame maatregelen zijn subsidies een welkome en nodige tegemoetkoming.


VERDUURZAMEN IS MEER DAN ALLEEN HET BESPAREN VAN ENERGIE
Als je duurzaam bouwt, gaat dat verder dan alleen het besparen van energie. Het is net zo belangrijk om gebruik te maken van duurzame materialen. Het mooie hiervan is dat deze materialen niet per definitie duurder zijn dan niet-duurzame bouwmaterialen. Duurzaamheid heeft ook als doel dat de gebruikers van de panden de ruimtes als prettig en goed leefbaar ervaren. Naast energieverbruik staat ook het waterverbruik centraal; hoe kun je dit op een zo verantwoord mogelijk manier inzetten?


TIPS VOOR HET VERDUURZAMEN NIEUWBOUW
Waar moet een nieuw kantoorpand aan voldoen? Voor nieuw te bouwen panden gelden andere eisen dan voor bestaande bouw (lees hiervoor ons vorige blog). Een andere denkwijze en een ander werkproces zijn aan de orde. In dit blog richten we ons op het verduurzamen van nieuwe panden. We geven je een aantal tips.

Verduurzamen start altijd bij het krijgen en houden van inzicht. Als je niet weet wat het huidige verbruik is, dan kun je niet daadwerkelijk besparen.

 • Als je inzicht hebt, kun je starten met het treffen van duurzame maatregelen. Bij nieuwbouw doe je dat in de vorm van:
 • Het duurzaam en integraal laten ontwerpen door het: Gebruiksteam (levert functioneel programma van eisen), Ontwerpteam (levert technisch ontwerp) of Uitvoeringsteam (voert programma en ontwerp uit)
 • Juiste ontwerpcriteria volgens de geldende wet- en regelgeving. Waar moet je aan voldoen? BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) NTA8800 https://infographics.rvo.nl/beng/slimmeinnovaties/
 • BIM (Building Information Model) ontwerp, bouwwerkinformatiemodel, volgens de laatste richtlijnen
  Regeling Bouwbesluit 2012* met als hulpmiddelen onderstaande rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen: NEN-normen
  ISO publicaties https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/techniek-en-markt/klimaattechniek/ventilatie/nen-normen-en-isso-publicaties
  Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s)
  Nederlandse technische afspraken (NTA’s)
 • Energielabels (certificeringen) https://www.technieknederland.nl/ondewerpen/energielabels Energielabel C 2500 kWh/m². Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland, groter dan 100m², verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Klik op de volgende link en lees meer op pagina ‘Energielabel C kantoren’: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren
  Breaam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact, wat in meer dan 80 landen wereldwijd wordt gebruikt https://www.breeam.nl/
 • Systeemarchitect voor de juiste koppelingen tussen alle opwekkers en installaties, maar ook verbruikers onderling (die slim op elkaar worden afgestemd)
 • Duurzaam meerjaren onderhoudsplan
 • Hulpmiddelen voor onderhoud Energiemanagement
  Voorspellend onderhoud door Ommnia Systems (bijvoorbeeld filtervervuiling slijtage door vermeerderd energieverbruik)
 • Gebouwmonitoring
 • Meldingen op afwijkingen
 • Historische waarden
 • Rapportages (bv. t.b.v. bronsystemen aan de overheid)

KRACHT VAN OMMNIA
Het duurzaam maken van bestaande panden en nieuw te bouwen panden is een vak apart. En vraagt om de nodige expertise. De kracht van Ommnia ligt op dit terrein, waardoor je zeker bent, dat een expert aan de slag gaat met de verduurzaming van je pand.

* Per 1 januari 2018 gelden normen voor de milieuprestatie bij de bouw van nieuwe woningen en bedrijven van 100m² of groter. En sinds 1 januari 2021 gelden aangescherpte nieuwbouweisen. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan strengere eisen voor energiegebruik: de Bijna Energieneutrale Gebouwen eisen (BENG-eisen). De nieuwe eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan regels voor onder andere het bouwen van een veilig, energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw.

Categorieën
Blog

VERDUURZAMEN BESTAANDE BOUW

Duurzaamheid is een punt dat hoog op de agenda van de overheid staat. En door de regelgeving hierover, moet je je als ondernemer ook bezighouden met duurzaamheid. Niet alleen omdat je misschien zelf graag rekening wilt houden met mens en milieu, maar dus ook omdat je dit wettelijk verplicht bent. Waar moet het kantoorpand aan voldoen? Hierin maken we een onderscheid tussen bestaande panden en nieuw te bouwen panden. Hier gelden namelijk andere eisen en is dus een andere denkwijze en een ander werkproces aan de orde. In dit blog richten we ons op het verduurzamen van bestaande, oude(re) panden. We geven je een aantal tips.

INVENTARISATIE M.B.T. TE NEMEN MAATREGELEN
Waar start je als je wilt verduurzamen bij een bestaand pand? We maken een inventarisatie van wat nodig is: welke delen kunnen we behouden en welke delen kunnen duurzamer worden ingericht? Dit is je startpunt en vanuit daar gaan we verder.

Daarnaast moeten alle gebouwen die geen woonbestemming hebben, een energielabel hebben waarop staat hoe energiezuinig een gebouw is en welke verbetermogelijkheden er zijn. Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan moet je energiebesparende maatregelen nemen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Dit zijn twee voorbeelden van criteria die de overheid heeft opgesteld, om te voldoen aan de regels van het klimaatakkoord.

UPGRADE BESTAANDE BOUW
In tegenstelling tot een nieuw te bouwen pand, waarin je nieuwe systemen aanlegt en gebruik maakt van nieuwe producten, kun je bij een bestaand pand niet zomaar alles een-op-een vervangen. Je moet werken in een bestaande situatie en dat vraagt expertise en de juiste ervaring. Doordat je niet zomaar alles kunt slopen en kunt vervangen door iets nieuws, moet je verduurzaming van een oud pand zien als het doen van een upgrade.

TIPS VOOR HET VERDUURZAMEN BESTAANDE BOUW
Zoals we in een eerder blog al schreven, start verduurzamen bij het krijgen en houden van inzicht. Als je namelijk niet weet wat het verbruik is, dan kun je niet daadwerkelijk besparen. Weet je wat het energieverbruik is en wat je kunt doen om dit te verminderen? Dan is een volgende stap welke andere duurzame maatregelen je kunt nemen:

 1. Isoleren van de gebouwschil
 2. Slim ventileren (bijvoorbeeld met warmteterugwinning en vraag gestuurde gelijkstroom ventilatoren)
 3. Slim verwarmen (bijvoorbeeld door duurzame opwekkers) en koelen (bijvoorbeeld door zonwering of zomer-nachtventilatie)
 4. Duurzaam meerjaren onderhoudsplan
 5. Hulpmiddelen voor gebouwmonitoring
  Historische waarden
  B. Energiemanagementsystem (EMS)
  C. Rapportages (bijvoorbeeld t.b.v. bronsystemen aan de overheid)
  D. Meldingen op afwijkingen door slijtage
  E. Voorspellend onderhoud door Ommnia Systems (bijvoorbeeld filtervervuiling of slijtage vermeerderd energieverbruik)

De overheid heeft per kalenderjaar subsidies voor duurzame installaties beschikbaar voor zowel particulieren als de zakelijke markt. Deze subsidies maken de, soms vaak dure oplossingen, betaalbaar.

KRACHT VAN OMMNIA
Het duurzaam maken van panden is een vak apart en vraagt om de nodige expertise. Om overzicht te krijgen en houden helpen wij je met de volgende punten van verduurzaming:

 • Meten van energiestromen (elektra, gas, water, warmte)
 • Slim aansturen van installaties
 • Rapporteren en analyseren van de aanwezige meetdata, melden van afwijkingen
 • Adviseren en meedenken in oplossingen om verder te besparen en tegelijkertijd het comfort te verhogen
Categorieën
Blog

HOE BEGIN JE MET VERDUURZAMEN VAN JE PAND?

Verduurzamen, wat letterlijk betekent, dat je iets duurzaam gaat maken en wat weinig belastend is voor het milieu. Waar het jaren geleden nog een begrip was wat met geitenwollensokken werd geassocieerd en waar het voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show was, is het besef bij veel mensen er nu wel. Het is niet meer de vraag of we moeten en willen verduurzamen, maar hoe gaan we verduurzamen en waar moet je beginnen? Die vragen stellen niet alleen particulieren, ook bedrijven. Want iedereen voelt de maatschappelijke plicht en ook behoefte om een positieve bijdrage te leveren aan een goed milieu voor nu en voor de toekomst.

HUIDIGE ACTUALITEIT ONDERSTREEPT NOODZAAK VERDUURZAMING
De actualiteit onderstreept nog eens extra, dat we niet aan verduurzaming ontkomen. Kijk alleen maar naar de huidige gasprijzen. Je hebt besloten dat je je bedrijfspand wilt verduurzamen, maar hoe doe je dat en waar begin je? Het antwoord op de hoe-vraag is in feite simpel; door minder te verbruiken ben je duurzaam bezig. Maar om dit te kunnen realiseren moet je eerst helder en inzichtelijk hebben wat je verbruikt. Op dit onderdeel, hoe kunnen we beginnen met de verduurzaming van ons bedrijfspand, krijgen wij veel vragen binnen via de telefoon en mail.

INZICHT IS DE BASIS
Het antwoord op de vraag hoe je kunt verduurzamen, is vermindering van het verbruik. Maar waar moet je beginnen? Hier is specifieke kennis voor nodig. Inzicht hebben en houden is de basis, je startpunt. Maar dit gaat veel verder dan alleen je jaarrekening bekijken. Wat is bijvoorbeeld je verbruik per m2? Op basis hiervan geven wij je advies welke maatregelen je kunt treffen en wat daarvan het effect is. Ommnia heeft hiervoor een dashboard ontwikkeld, waarin alles zichtbaar is. Op basis van deze gegevens kunnen we verder optimaliseren en concreet oplossingen bieden.

Ook is het van belang of je gaat starten met de verduurzaming van bestaande panden of nieuw te bouwen panden. Voor beide gelden andere eisen, maak je andere afwegingen en zijn andere denkwijzen van toepassing. Wat staat er nu en wat zijn de tips om te verduurzamen en welke maatregelen zijn nodig? In een bestaand pand kun je niet zomaar alles slopen en vervangen door nieuwe producten, tenzij de staat echt slecht is, maar deze optie ligt niet voor de hand. Dan kies je voor een upgrade aan je pand. In geval van nieuwbouw is het makkelijker om vooraf te bepalen welke maatregelen en producten nodig zijn voor verduurzaming; die worden meegenomen tijdens de bouw.

BESTAANDE PANDEN VERZDUURZAMEN
Onze kracht ligt vooral in het verduurzamen van bestaande systemen. We inventariseren het pand en reiken je de juiste tools aan, die je helpen. Dit vraagt specifieke kennis en ook ervaring; uitdagingen die we graag aangaan en die goed bij ons passen. Ons werk bestaat uit de afwisselende mix van werken met bestaande panden en nieuw te bouwen panden. In een volgend blog geven we je vijf tips voor verduurzaming bestaande bouw en verduurzaming nieuwbouw.

Categorieën
Blog

JOUW GEBOUW IN DE CLOUD; WAAR MOET JE OP LETTEN?

We weten best wat van de Cloud en maken daar veelvoudig gebruik van. Geldt dit ook voor jouw gebouw? Staat jouw gebouw ook in de Cloud? Waarom zou je dat eigenlijk willen?

We merken dat dit nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is, daarom even op een rij wat de voordelen zijn, tips en de zaken waar je op moet letten.

 1. Data moet je borgen en veilig stellen. Bijvoorbeeld temperaturen van koelcellen voor bv. food of medicijnen. Dit is veilig in de Cloud.
 2. Wanneer er brand in je pand is, weer je zeker dat jouw data veilig is. Je bent niet afhankelijk wat je op de locatie aan data opgeslagen hebt of in papieren mappen hebt staan.
 3. Het kostenaspect is ook aantrekkelijk. Je hebt minder hardware nodig.
 4. De Cloud is eenvoudig en centraal te beheren.
 5. Check of de infrastructuur en het veiligheidsbeleid van het netwerk van jouw gebouw geschikt zijn. Je kunt dit eenvoudig oplossen door een simkaart erin te zetten met 4G / 5G.
 6. Je kunt makkelijker data in de Cloud verwerken. Bijvoorbeeld voor het optimaliseren van de productie, prestatie en energieverbruik.
 7. Verschillende protocollen waardoor je uiteindelijk 1 brei van systemen hebt, worden in de Cloud gebundeld. We zien vaak dat er behoefte is om meetgegevens bij elkaar te brengen. Leveranciers hebben hier allerlei methodes voor bedacht. Het is een wildgroei aan dataprotocollen. Er is een manier om daaraan dat te ontkomen; door het in de Cloud te zetten. Op deze manier houdt je de data centraal.
 8. Alle gegevens real-time naar 1 punt. Het is in één oogopslag duidelijk hoe het gebouw ervoor staat. Van onderhoudspartij of eigenaar wisselen, dat blijft continu flexibel. Je kunt het logboek van een gebouw namelijk eenvoudig in de Cloud zetten. Heel simpel en effectief.
 9. Zorg dat je een veilige verbinding hebt.
 10. Het geeft inzicht in verbruik en in comfort.

Vragen? Bel gerust!

Groeten Mark

Categorieën
Blog

CHECKLIST: BEN JIJ ENERGIEBESPAREND BEZIG IN JE PAND?

Ik rij wel eens over een industrieterrein en dan staan er nog zoveel lampen aan. Oh, dan krijg ik jeuk! We moesten eens weten hoeveel energie we kunnen besparen. Daarnaast natuurlijk ook ontzettend veel geld. Die energiebesparing gaat er uiteindelijk voor zorgen dat we onze wereld niet verpesten.

We hebben vast ergens in het nieuws meegekregen, dat met een paar graden opwarming van de aarde, die niet meer zo is zoals we die nu kennen. Dan is energiebesparing niet alleen fijn voor je kleine omgeving en je eigen financiële rekening, maar meer dan noodzakelijk voor ons allemaal.

GEZUCHT NIET MEER NODIG!
Sommige mensen kan ik nu bijna horen zuchten. Snap ik hoor! Want waar begin je dan en is het niet een druppel op de welbekende gloeiende plaat? Terwijl er zoveel logische en eenvoudige zaken zijn die nu direct al energiebesparend kunnen zijn. Daarom heb ik een kleine checklist gemaakt die je op weg helpt:

 1. Stel je verlichting af op aanwezigheid. Is het nodig dat lampen in jouw gebouw overdag aan staan? En is het nodig dat er ’s nachts verlichting aan is in jouw pand?
 2. Koop slimme armaturen. Wellicht kun je led-armaturen aanschaffen. Die kun je dimmen en dus afstemmen op de hoeveelheid zonlicht wat er jouw pand binnenkomt.
 3. Wees bewust van je omgang met verwarming, koeling en ventilatie. Staat je koeling het hele weekend aan? Of draait de verwarming op volle toeren terwijl de bezettingsgraad van je pand nihil is? En hoe is het gesteld met je ventilatie? Hoe zet jij je klimaatsysteem in, zodat je ook werkelijk energie bespaart?
 4. Veel voorkomende fout wat betreft klimaatsysteem is dat de koeling tegelijkertijd aan staat met de verwarming. Simpel om te checken, eenvoudig energie besparen!
 5. Ventileer je niet teveel? Hoeveel personen zitten in een ruimte? Wellicht kun je de ventilatie aanpassen aan het gebruik?
 6. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn er vaak weinig tot geen mensen aanwezig in panden. Check of alle vakantiedagen goed staan ingesteld.
 7. Ramen open zetten? Waarom zetten mensen ramen open? Vaak omdat men het benauwd heeft. Wellicht werkt het ventilatiesysteem niet optimaal.
 8. Terreinverlichting is vaak gestuurd op de klok, terwijl het energiebesparender is dat dit aangestuurd wordt op licht en donker worden van de omgeving.
 9. Ontdek hoeveel warmte je binnen kunt houden wanneer grote roldeuren te pas en te onpas opengaan. Met een radarsensor voorkom je dit. De roldeuren gaan enkel open wanneer dit echt nodig is; bijvoorbeeld alleen bij een heftruck en niet bij personen of vrachtauto’s.
 10. Controleer je energierekening bijvoorbeeld op sluipverbruik.

Kun je wel een stok achter de deur gebruiken om energiebesparend bezig te blijven? Bel of mail gerust.

Groeten Mark

Categorieën
Blog

EEN BESPARENDE FACTOR BIJ KINDERDAGVERBLIJVEN

Even een blik achter de schermen. Met welke project zijn we nu bezig? Wat heeft ons geraakt en waarom? Wat direct naar boven komt, is het project bij een aantal kinderdagverblijven. Kinderen zijn immers de toekomst!

We mogen een aantal kinderdagverblijven voorzien van een aanvullend regelsysteem. Als je ziet hoeveel men hiermee kan besparen. Echt mooi! Het verlangen daar is om de Cv-ketels op afstand te monitoren en te besturen. Dit is natuurlijk waar we goed in zijn, dus als we zulke opdrachten mogen doen… ja, dan doen we misschien wel een dansje door de kamer, haha!

We zorgen voor de regeltechniek waar men o.a. op afstand de ketels kan besturen. Waarom was dit nodig? Door het hoge gasverbruik zocht men een mogelijkheid om de ketels efficiënter aan te sturen en op afstand te kunnen beheren. Het overkoepelend bestuur wilden centraal inzicht en beheer op afstand.

WIE O WIE GAAT DIT OPLOSSEN?
Door te meten werd duidelijk dat er een aanpassing nodig was. De behoefte was er om op elk gewenst moment op afstand in te kunnen grijpen op de installaties. De behoefte om op afstand de ketels aan en uit te schakelen was er vroeger niet. Dit mochten wij realiseren. Wij kunnen het inzicht geven en de mogelijkheid om op afstand en behoefte storingen eruit te halen.

DIT MAAKT ME BLIJ
Je ziet bij deze kinderdagverblijven heel duidelijk het gasverbruik afnemen. Wat ons dan vooral blij maakt, is dat onze oplossing echt werkt en dat het werkelijk een forse besparing oplevert. Dat is waar we het voor doen! Er spelen natuurlijk nog veel meer projecten achter de schermen, maar deze sprong er even uit. Door een goede samenwerking tussen diverse partijen is door deze oplossing veel gas en geld bespaard.

Dit zijn wij dus ook. We kunnen het hele traject uitvoeren, maar we kunnen ook een stukje van de taart leveren. Dan sluiten wij aan bij andere leveranciers.

We hopen dat jij de afgelopen periode ook mooie dingen hebt meegemaakt. Op naar een mooie toekomst!

Wil jij ook sparren met ons team?