VERDUURZAMEN BESTAANDE BOUW

Duurzaamheid is een punt dat hoog op de agenda van de overheid staat. En door de regelgeving hierover, moet je je als ondernemer ook bezighouden met duurzaamheid. Niet alleen omdat je misschien zelf graag rekening wilt houden met mens en milieu, maar dus ook omdat je dit wettelijk verplicht bent. Waar moet het kantoorpand aan voldoen? Hierin maken we een onderscheid tussen bestaande panden en nieuw te bouwen panden. Hier gelden namelijk andere eisen en is dus een andere denkwijze en een ander werkproces aan de orde. In dit blog richten we ons op het verduurzamen van bestaande, oude(re) panden. We geven je een aantal tips.

INVENTARISATIE M.B.T. TE NEMEN MAATREGELEN
Waar start je als je wilt verduurzamen bij een bestaand pand? We maken een inventarisatie van wat nodig is: welke delen kunnen we behouden en welke delen kunnen duurzamer worden ingericht? Dit is je startpunt en vanuit daar gaan we verder.

Daarnaast moeten alle gebouwen die geen woonbestemming hebben, een energielabel hebben waarop staat hoe energiezuinig een gebouw is en welke verbetermogelijkheden er zijn. Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan moet je energiebesparende maatregelen nemen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Dit zijn twee voorbeelden van criteria die de overheid heeft opgesteld, om te voldoen aan de regels van het klimaatakkoord.

UPGRADE BESTAANDE BOUW
In tegenstelling tot een nieuw te bouwen pand, waarin je nieuwe systemen aanlegt en gebruik maakt van nieuwe producten, kun je bij een bestaand pand niet zomaar alles een-op-een vervangen. Je moet werken in een bestaande situatie en dat vraagt expertise en de juiste ervaring. Doordat je niet zomaar alles kunt slopen en kunt vervangen door iets nieuws, moet je verduurzaming van een oud pand zien als het doen van een upgrade.

TIPS VOOR HET VERDUURZAMEN BESTAANDE BOUW
Zoals we in een eerder blog al schreven, start verduurzamen bij het krijgen en houden van inzicht. Als je namelijk niet weet wat het verbruik is, dan kun je niet daadwerkelijk besparen. Weet je wat het energieverbruik is en wat je kunt doen om dit te verminderen? Dan is een volgende stap welke andere duurzame maatregelen je kunt nemen:

 1. Isoleren van de gebouwschil
 2. Slim ventileren (bijvoorbeeld met warmteterugwinning en vraag gestuurde gelijkstroom ventilatoren)
 3. Slim verwarmen (bijvoorbeeld door duurzame opwekkers) en koelen (bijvoorbeeld door zonwering of zomer-nachtventilatie)
 4. Duurzaam meerjaren onderhoudsplan
 5. Hulpmiddelen voor gebouwmonitoring
  Historische waarden
  B. Energiemanagementsystem (EMS)
  C. Rapportages (bijvoorbeeld t.b.v. bronsystemen aan de overheid)
  D. Meldingen op afwijkingen door slijtage
  E. Voorspellend onderhoud door Ommnia Systems (bijvoorbeeld filtervervuiling of slijtage vermeerderd energieverbruik)

De overheid heeft per kalenderjaar subsidies voor duurzame installaties beschikbaar voor zowel particulieren als de zakelijke markt. Deze subsidies maken de, soms vaak dure oplossingen, betaalbaar.

KRACHT VAN OMMNIA
Het duurzaam maken van panden is een vak apart en vraagt om de nodige expertise. Om overzicht te krijgen en houden helpen wij je met de volgende punten van verduurzaming:

 • Meten van energiestromen (elektra, gas, water, warmte)
 • Slim aansturen van installaties
 • Rapporteren en analyseren van de aanwezige meetdata, melden van afwijkingen
 • Adviseren en meedenken in oplossingen om verder te besparen en tegelijkertijd het comfort te verhogen

DEEL DIT BERICHT

RECENTE BLOGS

UITDAGINGEN IN DE ENERGIETRANSITIE – DEEL 1

In een snel veranderende markt, waarbij vele nieuwe oplossingen worden opgestart en geïnitieerd, is het lastig om de juiste antwoorden de vinden. In deze blog richten wij ons op een 6-tal vragen die momenteel sterk leven bij MKB en MKB+ bedrijven.

NIS2 KOMT ERAAN. OMMNIA SYSTEMS HELPT.

We maken ons op voor NIS2. Eind 2024 wordt nieuwe Europese wetgeving verwacht voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Deze wetgeving, bekend als de NIS2-richtlijn, is bedoeld om de cyberbeveiliging binnen de EU te versterken.