NIEUW KANTOORPAND VERDUURZAMEN

Zeker bij nieuwbouwwoningen en nieuw te bouwen bedrijfspanden is duurzaam bouwen een inmiddels vast onderdeel van een bouwproject. Ook het duurzaam inrichten van de woning of het pand is niet meer weg te denken; iedereen probeert zich in te zetten voor een schone toekomst. Zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw. Niet alleen vanuit de eigen bewustwording, maar ook omdat er steeds meer regelgeving komt wat betreft duurzaamheid. En deze regels vanuit de overheid zullen alleen maar verder uitbreiden.
Tot die tijd worden consument en ondernemer gestimuleerd om duurzame maatregelen te treffen, waar op jaarbasis subsidie voor beschikbaar is. Duurzame nieuwe panden zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw, maar omdat de kosten hoger zijn dan voor niet-duurzame maatregelen zijn subsidies een welkome en nodige tegemoetkoming.


VERDUURZAMEN IS MEER DAN ALLEEN HET BESPAREN VAN ENERGIE
Als je duurzaam bouwt, gaat dat verder dan alleen het besparen van energie. Het is net zo belangrijk om gebruik te maken van duurzame materialen. Het mooie hiervan is dat deze materialen niet per definitie duurder zijn dan niet-duurzame bouwmaterialen. Duurzaamheid heeft ook als doel dat de gebruikers van de panden de ruimtes als prettig en goed leefbaar ervaren. Naast energieverbruik staat ook het waterverbruik centraal; hoe kun je dit op een zo verantwoord mogelijk manier inzetten?


TIPS VOOR HET VERDUURZAMEN NIEUWBOUW
Waar moet een nieuw kantoorpand aan voldoen? Voor nieuw te bouwen panden gelden andere eisen dan voor bestaande bouw (lees hiervoor ons vorige blog). Een andere denkwijze en een ander werkproces zijn aan de orde. In dit blog richten we ons op het verduurzamen van nieuwe panden. We geven je een aantal tips.

Verduurzamen start altijd bij het krijgen en houden van inzicht. Als je niet weet wat het huidige verbruik is, dan kun je niet daadwerkelijk besparen.

 • Als je inzicht hebt, kun je starten met het treffen van duurzame maatregelen. Bij nieuwbouw doe je dat in de vorm van:
 • Het duurzaam en integraal laten ontwerpen door het: Gebruiksteam (levert functioneel programma van eisen), Ontwerpteam (levert technisch ontwerp) of Uitvoeringsteam (voert programma en ontwerp uit)
 • Juiste ontwerpcriteria volgens de geldende wet- en regelgeving. Waar moet je aan voldoen? BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) NTA8800 https://infographics.rvo.nl/beng/slimmeinnovaties/
 • BIM (Building Information Model) ontwerp, bouwwerkinformatiemodel, volgens de laatste richtlijnen
  Regeling Bouwbesluit 2012* met als hulpmiddelen onderstaande rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen: NEN-normen
  ISO publicaties https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/techniek-en-markt/klimaattechniek/ventilatie/nen-normen-en-isso-publicaties
  Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s)
  Nederlandse technische afspraken (NTA’s)
 • Energielabels (certificeringen) https://www.technieknederland.nl/ondewerpen/energielabels Energielabel C 2500 kWh/m². Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland, groter dan 100m², verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Klik op de volgende link en lees meer op pagina ‘Energielabel C kantoren’: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren
  Breaam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact, wat in meer dan 80 landen wereldwijd wordt gebruikt https://www.breeam.nl/
 • Systeemarchitect voor de juiste koppelingen tussen alle opwekkers en installaties, maar ook verbruikers onderling (die slim op elkaar worden afgestemd)
 • Duurzaam meerjaren onderhoudsplan
 • Hulpmiddelen voor onderhoud Energiemanagement
  Voorspellend onderhoud door Ommnia Systems (bijvoorbeeld filtervervuiling slijtage door vermeerderd energieverbruik)
 • Gebouwmonitoring
 • Meldingen op afwijkingen
 • Historische waarden
 • Rapportages (bv. t.b.v. bronsystemen aan de overheid)

KRACHT VAN OMMNIA
Het duurzaam maken van bestaande panden en nieuw te bouwen panden is een vak apart. En vraagt om de nodige expertise. De kracht van Ommnia ligt op dit terrein, waardoor je zeker bent, dat een expert aan de slag gaat met de verduurzaming van je pand.

* Per 1 januari 2018 gelden normen voor de milieuprestatie bij de bouw van nieuwe woningen en bedrijven van 100m² of groter. En sinds 1 januari 2021 gelden aangescherpte nieuwbouweisen. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan strengere eisen voor energiegebruik: de Bijna Energieneutrale Gebouwen eisen (BENG-eisen). De nieuwe eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan regels voor onder andere het bouwen van een veilig, energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw.

DEEL DIT BERICHT

RECENTE BLOGS

UITDAGINGEN IN DE ENERGIETRANSITIE – DEEL 1

In een snel veranderende markt, waarbij vele nieuwe oplossingen worden opgestart en geïnitieerd, is het lastig om de juiste antwoorden de vinden. In deze blog richten wij ons op een 6-tal vragen die momenteel sterk leven bij MKB en MKB+ bedrijven.

NIS2 KOMT ERAAN. OMMNIA SYSTEMS HELPT.

We maken ons op voor NIS2. Eind 2024 wordt nieuwe Europese wetgeving verwacht voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Deze wetgeving, bekend als de NIS2-richtlijn, is bedoeld om de cyberbeveiliging binnen de EU te versterken.